cryptiony_logo_bt_h

Licytacja bitcoina w gliwickim Urzędzie Skarbowym

7 marca 2023 roku miała miejsce druga dotychczas w Polsce przeprowadzona w Gliwickim Urzędzie Skarbowym licytacja bitcoina. Fakt ten wywołał niemałe poruszenie na polskim rynku kryptowalutowym. W trakcie aukcji inwestorzy mogli nabyć określoną część BTC zabezpieczoną w trakcie czynności Prokuratury

Rozliczenie kontraktów terminowych – future...

Kontrakty terminowe (futures) czyli instrumenty pochodne cechujące się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Są pewnym rodzajem umowy zawieranej między inwestorem a sprzedającym. Charakterystycznym elementem dla tego typu transakcji jest cena terminowa, która ustalana jest przez strony przeprowadzające transakcje spekulowanej ceny w przyszłości

Gdzie są światowe krypto raje podatkowe w 2022 roku?

Gdzie są światowe krypto raje podatkowe w 2022 r...

Dokonywanie transakcji kryptowalutowych w wielu krajach nakłada na podatników obowiązek odprowadzenia niekiedy dość wysokiego podatku. Jednak w niektórych państwach, zyski z kryptowalut nie stanowią innego szczególnego rodzaju uzyskiwania dochodu lub też kraje te słyną z korzystnie niskich stawek podatkowych. Od

Podatek od kryptowalut na świecie

Podatek od kryptowalut na świecie

Rządy poszczególnych państw coraz częściej zwracają uwagę na problem regulacyjny lub jego brak w kwestii opodatkowania kryptowalut. Część krajów zawiera szczegółowy opis zasad ich opodatkowania, a niektóre z nich podkreślają występujący problem luk prawnych. Należy przy tym podkreślić, że choć

Po jakim kursie przeliczyć transakcje w walucie innej niż PLN np. EUR/USD/GBP?

Po jakim kursie przeliczyć transakcje w walucie i...

Na podstawie art. 11a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o PIT, przychody/koszty w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu i odpowiednio dzień

Nie wypłaciłem środków z giełdy – czy muszę rozliczyć się z kryptowalut?

Nie wypłaciłem środków z giełdy – czy m...

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Aby podatnik miał możliwość rozliczenia kosztów w następnych latach, niezbędne jest ich wykazanie odpowiednio do