cryptiony_logo_bt_h

Aplikacja

Aplikacja wylicza zobowiązania podatkowe od roku 2019. Jeśli masz nierozliczone koszty uzyskania przychodu z lat poprzednich, możesz wprowadzić je do aplikacji i będą one uwzględnione w latach kolejnych – w roku w którym pojawi się przychód.

Nierozliczone koszty uzyskania przychodu z lat poprzednich można wprowadzić w aplikacji w sekcji 'Podatki’ > 'Deklaracja historii podatkowej’.

Tak, aplikacja wykorzystuje kursy walut udostępnione przez Narodowy Bank Polski. Aplikacja poprawnie przeliczy transakcje po kursach NBP zarówno dla popularnych walut jak EUR (euro), USD (dolar amerykański), GBP (funt szterling), UAH (hrywna), jak również tych z tabeli B notowań NBP np. NGN (naira).

Bitomaty nie udostępniają integracji przez API, zatem nie ma możliwości w taki sposób pobrać historii transakcji.

Można jednak dodać takie transakcje ręcznie do aplikacji lub wpisać takie transakcje do pliku Excel w przygotowanym przez nas szablonie dostępnym w aplikacji i zaimportować wiele transakcji w jednym pliku na podstawie potwierdzenia otrzymanego z bitomatu.

Import transakcji z pliku

  1. Otwórz stronę Historia Kupna/Sprzedaży (ang. Buy Crypto History).

2. Kliknij przycisk Eksportuj Historię Kupna (ang. Export Buy History).

3. Zaimportuj pobrany plik z serwisu Binance w aplikacji Cryptiony: https://app.cryptiony.com/integrations/add/BINANCE w zakładce 'Import z pliku’.

 

 

  1. Otwórz stronę Historia transakcji handlowych (ang. Trade History) – Binance.
  2. Kliknij z prawej strony Eksportuj (ang. Export).

3. Następnie w otwartym oknie wybierz odpowiedni zakres dat oraz naciśnij przycisk Eksportuj (ang. Export).

4. Zaimportuj pobrany plik z serwisu Binance w aplikacji Cryptiony.

 

Znacznie wygodniej jest zaimportować transakcje z Binance przez integracje przez API – każda nowa transakcja z Binance pojawi się w aplikacji Crypiony przy następnej synchronizacji.

Do zaimportowania transakcji z Revolut będą potrzebne co najmniej dwa wyciągi. Dla każdej kryptowaluty i waluty fiat konieczne będzie zaimportowanie osobnego wyciągu. Wyciągi należy zaimportować w trakcie jednego procesu importu, tzn. przed naciśnięciem przycisku Importuj należy wgrać niezbędne wyciągi.

Przykład nr 1. Użytkownik dokonał transakcji BTC/PLN. Konieczne będzie zaimportowanie wyciągów: BTC oraz PLN.

Przykład nr 2. Użytkownik dokonał transakcji BTC/PLN, ETH/PLN, ETH/EUR. Konieczne będzie zaimportowanie wyciągów: BTC, ETH, PLN, EUR.

Jako pierwszy należy zaimportować wyciąg dla wybranej kryptowaluty, następnie należy wgrać wyciągi dla pozostałych kryptowalut oraz walut fiat.

Nagrody z programu Learn and Earn należy zaimportować dopiero po ich sprzedaży. Sam fakt zdobycia nagrody nie powoduje obowiązku podatkowego, zatem Cryptiony zignoruje wpisy mówiące o ich przyznaniu.

Eksport wyciągów dla kryptowalut w aplikacji Revolut

  1. W aplikacji Revolut w górnym menu wybierz zakładkę Crypto. Następnie kliknij na wybraną kryptowalutę.

2. Kliknij Statement dla wybranej kryptowaluty.

3. Wybierz format pliku: Excel. Zaznacz interesujący Cię okres dla wyciągu np. rok 2021. Kliknij przycisk 'Generate’ w celu wygenerowania i pobrania raportu.

4. Wgraj pobrany wyciąg z Revolut w aplikacji Cryptiony: https://app.cryptiony.com/integrations/add/REVOLUT/file.

5. Powtórz te operacje dla pozostałych kryptowalut, dla których dokonywałeś transakcji.

Eksport wyciągów dla walut fiat w aplikacji Revolut

  1. W aplikacji Revolut w górnym menu wybierz zakładkę Accounts. Następnie kliknij na ’’ (trzy kropki) jak na zrzucie ekranu poniżej.

2. Z rozwiniętego menu na dole wybierz Statement.

3. Wybierz format pliku: Excel. Zaznacz interesujący Cię okres dla wyciągu np. rok 2021. Kliknij przycisk 'Generate’ w celu wygenerowania i pobrania raportu.

4. Wgraj pobrany wyciąg z Revolut w aplikacji Cryptiony: https://app.cryptiony.com/integrations/add/REVOLUT/file.

5. Powtórz te operacje dla pozostałych walut fiat, dla których dokonywałeś transakcji kryptowalutowych w aplikacji Revolut.

Importowanie wyciągów Revolut w aplikacji Cryptiony.

  1. Akceptowany format plików dla wyciągów Revolut to csv. Plików nie należy edytować ani konwertować do formatu xlsx.
  2. Komunikat widoczny jak na poniższym zrzucie ekranu oznacza, że wyciąg Revolut został poprawnie obsłużony przez aplikację Cryptiony, jednak istnieją transakcje kryptowalutowe dla których brakuje danych na wyciągu. W takiej sytuacji należy kontynuować proces importu transakcji wgrywając kolejne wyciągi krypto lub fiat.

3. Dopiero naciśnięcie przycisku Importuj spowoduje zaimportowanie transakcji do aplikacji.

Integracja przez API

Integracji przez API nie należy mylić z nadaniem pełnego dostępu do giełdy kryptowalut. Aplkacja Cryptiony potrzebuje tylko uprawnienia do odczytu w celu pobrania historii transakcji. Zatem jeśli klucze API mają uprawnienia tylko do odczytu, to nie ma technicznej możliwości zlecenia transakcji lub wypłaty – taka integracja jest bezpieczna. Dodatkowo dla bezpieczeństwa użytkowników, wszystkie klucze prywatne API są szyfrowane w naszej bazie danych.

Integracja przez API z Binance dotyczy transakcji Spot. Binance nie udostępnia przez API historii transakcji dokonanych kartą debetową/kredytową. Zakup kryptowalut dokonanych kartą można zaimportować do aplikacji poprzez import z pliku: Jak zaimportować zakup kryptowalut dokonany kartą debetową na Binance do aplikacji Cryptiony?

BitBay to teraz Zonda, https://zondaglobal.com/pl/aktualnosci/bitbay-to-teraz-zonda. Opis jak dodać integrację przez API z giełdą Zonda znajduje się tutaj.

Konto użytkownika

Tak, założenie konta jest darmowe. W przypadku do 10 transakcji fiat na rok, korzystanie z pełnej funkcjonalności aplikacji, w tym generowanie raportów podatkowych jest również całkowicie darmowe. Po przekroczeniu limitu transakcji aplikacja nie będzie wyświetlać pełnych danych w zestawieniach podatkowych – będą one zamaskowane i widoczne po opłaceniu płatnego planu użytkownika.

Cennik płatnych planów użytkownika dostępny jest na stronie: https://www.cryptiony.com/#pricing

Darmowy plan nie ma ograniczeń co do liczby wprowadzonych.

Upewnij się czy na pewno nie otrzymałeś wiadomości email. Wiadomość taka w nazwie nadawcy zawiera „Cryptiony”, więc łatwo ją wyszukać.

Upewnij się, że sprawdzasz właściwe konto pocztowe, które podałeś podczas zakładania konta.

Jeśli nie widzisz wiadomości w skrzynce odbiorczej, sprawdź inne foldery. Możliwe, że filtr spamu lub reguła przetwarzania poczty spowodowały, że wiadomość została umieszczona w folderze Spam, Niechciane, Kosz, Usunięte rzeczy lub Archiwum.

Jeśli wykonałeś powyższe kroki i nie otrzymałeś wiadomości z linkiem (kodem) weryfikującym, możesz wysłać ponowie taką wiadomość podając swój adres email użyty w formularzu rejestracyjnym: https://app.cryptiony.com/resend-verification-code

Plan użytkownika

Jeżeli niektóre wartości są zagwiazdkowane w zakładce 'Podatki’, to znaczy, że limit transakcji dla posiadanego planu użytkownika został przekroczony. To samo dotyczy widocznych znaków zapytania zamiast konkretnych wartości liczbowych. Wartości te będą ponownie widoczne po przejściu na wyższy plan.

Przy przejściu z planu Starter na plan Pro na ten sam okres rozliczeniowy nie trzeba płacicić pełnej kwoty za plan Pro. Wystarczy zrobić dopłatę do planu Pro – różnicę w cenie pomiędzy planem Starter a planem Pro. Możlwiość zaktualizowania planu na wyższy dostępna jest w profilu użytkownika w sekcji 'Plan’.

W przypadku do 10 transakcji fiat na rok korzystanie z aplikacji jest całkowicie darmowe. W darmowym planie dostępne jest również wygenerowanie raportu podatkowego.

Podatek od kryptowalut

W myśl art. 30h ustawy o PIT, osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Danina solidarnościowa jest rodzajem świadczenia publicznego będącego częścią Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane są osoby fizyczne, których dochód przekroczył 1 mln zł sumy dochodów.

Zgodnie z regulacjami ustawy o PIT, dochodami podlegającymi opodatkowaniu są dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, z zagranicy rozliczane metodą proporcjonalnego odliczenia, z niektórych zysków kapitałowych oraz dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej. W konsekwencji, na podatnikach osiągających dochody z tytułów takich jak działalność gospodarcza opodatkowana na podstawie skali i podatkiem liniowym, odpłatne zbycie udziałów, sprzedaży kryptowalut, stosunku pracy czy umowy zlecenia, będzie ciążył dodatkowy obowiązek uiszczenia daniny w konkretnym przypadku przekroczenia ww. limitu.

Podsumowując, dochody ze sprzedaży kryptowalut na mocy obowiązujących od 2019 r. regulacji, będą podlegać zapłacie 4% daniny solidarnościowej w przypadku, gdy ich łączne dochody w danym roku przekroczą 1 mln zł.

Daninę oraz odpowiednią deklarację podatkową (DSF-1) należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia po zakończeniu danego roku podatkowego. Ze względu, że 30 kwietnia wypada w roku 2022 w sobotę, to czas na złożenie takiej deklaracji jest do 2 maja 2022 r. Tak samo jak i PIT, może zostać złożona w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Tak, należy to wykazać w zeznaniu rocznym na PIT-38 – sekcja E. Stanowi to nadwyżkę kosztów uzyskania przychodu, którą będzie można rozliczyć w kolejnych latach.

W kontekście obrotu na kryptowalutach i zeznania rocznego nie mówimy o stracie, a o nadwyżce kosztów uzyskania przychodu. Nadwyżkę kosztów uzyskania należy wykazać w zeznaniu rocznym na PIT-38 i pomniejszy ona uzyskany dochód w kolejnym roku, w którym został on osiągnięty.