cryptiony_logo_bt_h
Podatek od kryptowalut na świecie

Rządy poszczególnych państw coraz częściej zwracają uwagę na problem regulacyjny lub jego brak w kwestii opodatkowania kryptowalut. Część krajów zawiera szczegółowy opis zasad ich opodatkowania, a niektóre z nich podkreślają występujący problem luk prawnych. Należy przy tym podkreślić, że choć transakcje kryptowalutowe mogą mieć podobny schemat, to ich zasady opodatkowania w poszczególnych państwach mogą się od siebie znacząco różnić. Warto zatem zapoznać się ze zbiorem ogólnych norm podatkowych w wybranych krajach.

Jak wygląda opodatkowanie kryptowalut w innych krajach:

 1. Wielka Brytania
 2. Niemcy
 3. Portugalia
 4. Zjednoczone Emiraty Arabskie
 5. Australia

Wielka Brytania

Na oficjalnej stronie rządu Wielkiej Brytanii, opublikowano podręcznik przedstawiający pogląd na temat odpowiedniego traktowania podatkowego aktywów kryptograficznych na podstawie prawa obowiązującego w tym państwie. Podręcznik ma być wytyczną dla posiadaczy kryptowalut, który jednocześnie wyjaśnia, jakie podatki powinni odprowadzić osoby nimi handlujące.

Jak czytamy w podręczniku w rozdziale dotyczącym opodatkowania kryptoaktywów osób fizycznych:

W przeważającej większości przypadków osoby fizyczne posiadają kryptowaluty jako inwestycję osobistą, zazwyczaj w celu zwiększenia wartości kapitału lub dokonania określonych zakupów. Osoby te będą zobowiązane do zapłaty podatku od zysków kapitałowych w momencie zbycia swoich kryptowalut. Osoby fizyczne będą zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne od kryptowalut, które otrzymają od:

 • swojego pracodawcy jako formę płatności bezgotówkowej,
 • wydobycie (ang. mining), potwierdzenie transakcji lub airdropy

Warto dodać, że w przypadku airdropów, podatek dochodowy nie będzie miał zawsze zastosowania. Bowiem, podręcznik wymienia sytuacje braku powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymania tokenów: (i) bez wykonywania jakiejkolwiek czynności w zamian (np. otrzymanie tokenów nie jest związane z żadną usługą bądź innymi warunkami); (ii) nie jako część działalności handlowej lub gospodarczej związanej z wymianą kryptoaktywów lub ich wydobywaniem. Podatek dochodowy (ang. Income Tax) w Wielkiej Brytanii wynosi odpowiednio:

 • 0%: do 12 570 GBP
 • 20%: 12 571 – 50 270 GBP
 • 40%: 50 271 – 150 000 GBP
 • 45%: powyżej 150 000 GBP

Natomiast podatek od zysków kapitałowych (ang. Capital Gains Tax) wynosi 10% w przypadku, gdy podatnik osiągnął zysk do 50 270 GBP. W przypadku, gdy podatnik osiągnął zysk powyżej tej kwoty będzie zobligowany do zapłacenia podatku w wysokości 20% od osiągniętego zysku. Sprzedaż kryptowalut, ich wymiana na inne kryptowaluty lub dokonywanie płatności za pomocą kryptowalut opodatkowane są podatkiem od zysków kapitałowych. Otrzymywanie płatności w kryptowalutach za towary lub usługi, nagrody ze stakingu, airdropy czy też kopanie (mintowanie) kryptowalut objęte jest podatkiem dochodowym.

Niemcy

Niemieckie Ministerstwo Finansów opublikowało pismo, w którym wyjaśniono i określono różne zasady postępowania organów podatkowych w przypadku kryptowalut zgodnych z prawem podatkowym w Niemczech. Zakres ten objął transakcje kupna i sprzedaży, a także stakingu, airdrop’ów, czy miningu kryptowalut. Jak ogłoszono w komunikacie: “W przypadku osób prywatnych, sprzedaż nabytych Bitcoinów i Etheru jest po roku wolna od podatku. Okres ten nie ulega wydłużeniu do dziesięciu lat, nawet jeśli np. Bitcoin był wcześniej wykorzystywany do udzielania pożyczek lub podatnicy przekazali Ether jako udział innej osobie w zamian za utworzenie bloku przez tę ostatnią”.

Powyższe oznacza, że w przypadku zatrzymania kryptowaluty przez co najmniej rok, podatnik nie będzie zobowiązany uiszczać podatku dochodowego. Zwrócić należy przy tym uwagę, że odbiega to od generalnej zasady jaką przyjęły inne kraje. Bowiem w wielu z nich zyski ze stakingu są uznawane jako dochody podlegające opodatkowaniu. Warto jednak dodać, że niemieckie Ministerstwo Finansów podkreśliło, że nie jest to ostateczne stanowisko na temat podatków od kryptowalut w tym kraju. Co ciekawe, wskazano, że obecnie pracuje się nad formą oświadczenia, które ma określać jakie dokumenty powinni przechowywać inwestorzy w kryptowaluty, aby pełniły one pełny dowód potwierdzający dokonane transakcje. Według niemieckich organów podatkowych kryptowaluty zaliczają się jako aktywa prywatne i są opodatkowane progresywnym podatkiem dochodowym. W zależności, w który próg podatkowy wpada podatnik, musi on uiścić odpowiednio 0%, 14%, 42% lub nawet 45% – o ile od zakupu do sprzedaży kryptowalut nie upłynął conajmniej rok.

Portugalia

Portugalia nie uznaje kryptowalut za waluty obce ani aktywa finansowe w myśl ustawy, która weszła w życie w 2016 r. W rezultacie zyski z handlu kryptowalutami w tym państwie, nie podlegają opodatkowaniu. Osoby fizyczne nie muszą płacić podatku VAT ani podatku od zysków kapitałowych, gdy kupują lub sprzedają kryptowaluty. Wyjątkiem od tej zasady jest otrzymanie kryptowaluty w zamian za dany towar bądź usługę, które nie zmieniają formy podatkowej pierwotnie realizowanej transakcji. W związku z tym, podatnicy, którzy dokonują handlu kryptowalutami w ramach swojej działalności gospodarczej, będą podlegać opodatkowaniu odpowiednio do wykonywanych czynności.

Tak przyjęte zasady opodatkowania wynikają z postrzegania kryptowaluty jako środka płatności. Zyski z zakupu i sprzedaży kryptowalut, podobnie jak każdej innej waluty, nie będą zatem podlegać opodatkowaniu.

Inną formę opodatkowania należy przyjąć jednak w przypadku przedsiębiorstw świadczących usługi związane z kryptowalutami, które to już zyski podlegają opodatkowaniu podatkowi od zysków kapitałowych nawet w wysokości od 28% do 35%.

Zaznaczyć jednak należy, iż zgodnie z prasowym komunikatem portugalskiego ministra finansów, planuje się, aby w najbliższym czasie handel kryptowalutami przez osoby fizyczne zostały objęte opodatkowaniem.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

W pierwszej kolejności warto podkreślić, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są uznawane za jeden z najbardziej postępowych krajów w zakresie kryptowalut na świecie. Wielokrotne próby maksymalizowania i wykorzystania technologii blockchain, a także tworzenia rozwiązań regulacyjnych mają świadczyć o prawdziwym postępie tego kraju w tej dziedzinie.

Odnosząc się jednak do obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego wskazać należy, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, obecnie brak jest obowiązku jego zapłaty zarówno w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się handlem kryptowalutami, jak i osób fizycznych decydujących się na tę formę inwestycji.

Australia

W Australii jakiekolwiek zyski i straty kapitałowe powinny być zgłaszane do urzędu podatkowego, w tym m.in. zbycie kryptowalut. Takie czynności podlegać będą zatem opodatkowaniu w przypadku:

 1. wymiany kryptowaluty na inną,
 2. obrotu, sprzedaży bądź darowizny,
 3. zamiany kryptowaluty na walutę FIAT.

Zaznaczyć przy tym należy, że dopóki podatnik jest w posiadaniu kryptowaluty, przeniesienie ich z jednego cyfrowego portfela do drugiego, nie jest uważane za ich zbycie.

W tym kraju kryptowalutę uznaje się jako aktywo cyfrowe podlegające zasadom opodatkowania stosowanych do zysków kapitałowych. Co ważne, podatnicy mają możliwość 50% obniżki podatku od zysków kapitałowych w przypadku zatrzymania ich po zakupie przez rok lub dłuższy okres. Warto jednak podkreślić, że sposób opodatkowania kryptowalut zależy przede wszystkim od zamiarów inwestycji lub samego handlu kryptowalutami. W Australii kryptowaluty opodatkowane są podatkiem dochodowym (ang. Income Tax). W zależności, w który próg podatkowy wpada podatnik musi on uiścić odpowiednio 0% (< 18 200 AUD), 19%, 32,5%, 37% lub 45% – w zależności od wysokości osiągniętego dochodu.