Blog: Danina solidarnościowa

Jak rozliczyć NFT?

Jak rozliczyć NFT?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

NFT nie spełniają w świetle prawa definicji waluty wirtualnej. W związku z tym nie można zastosować do nich analogicznych przepisów co przy sprzedaży/kupnie kryptowalut.

Czytaj więcej
Ile wynosi podatek od kryptowalut? Gdzie i kiedy należy go rozliczyć?

Ile wynosi podatek od kryptowalut? Gdzie i kiedy należy go rozliczyć?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Aby określić wysokość podatku od kryptowalut, warto w pierwszej kolejności wskazać, co tak naprawdę powinno podlegać opodatkowaniu i jak regulują to przepisy w ustawach. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej. Natomiast przy ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), należy odnieść się do art. 7b ust. 1 pkt. 6 lit. f, który uznaje, że przychodami z zysków kapitałowych są przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną.

Czytaj więcej