Blog: PIT-38

Nie wypłaciłem środków z giełdy - czy muszę rozliczyć się z kryptowalut?

Nie wypłaciłem środków z giełdy - czy muszę rozliczyć się z kryptowalut?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Aby podatnik miał możliwość rozliczenia kosztów w następnych latach, niezbędne jest ich wykazanie odpowiednio do danego roku, kiedy zostały one rzeczywiście poniesione.

Czytaj więcej
Czy do PIT-38 muszę załączyć historię transakcji?

Czy do PIT-38 muszę załączyć historię transakcji?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Nie, historii dokonanych transakcji nie należy załączać do PIT-38. Należy jednak pamiętać, że mimo braku takiego obowiązku, podatnik powinien należycie udokumentować wszelką sprzedaż, zakup kryptowaluty lub jej wymianę, która uprawniała nas m.in. do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu.

Czytaj więcej
Dokonałem zakupu kryptowalut przed rokiem 2019, a sprzedałem w roku 2019 (lub latach kolejnych). Jak to rozliczyć?

Dokonałem zakupu kryptowalut przed rokiem 2019, a sprzedałem w roku 2019 (lub latach kolejnych). Jak to rozliczyć?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Z uwagi na zmianę przepisów, do 2018 r. obowiązywały inne zasady opodatkowania, w tym m.in. kwalifikacja do kategorii praw majątkowych do 2018 r. a do kapitałów pieniężnych po 2019 r. W konsekwencji, zastosowanie miały również inne deklaracje podatkowe.

Czytaj więcej
Mam poniżej 26 lat, czy PIT dla młodych dotyczy kryptowalut?

Mam poniżej 26 lat, czy PIT dla młodych dotyczy kryptowalut?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Obecnie przychody z kryptowalut są traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych. W przepisie odnoszącym się do PITu dla młodych brak jest regulacji zwalniającej z opodatkowania tego rodzaju przychodów.

Czytaj więcej
Czy wpłaty/wypłaty w bitomatach/kantorach lokalnych/handel P2P również należy wykazać w zeznaniu rocznym?

Czy wpłaty/wypłaty w bitomatach/kantorach lokalnych/handel P2P również należy wykazać w zeznaniu rocznym?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Wypłaty w bitomatach, kantorach lokalnych czy handel P2P należy wykazywać w zeznaniu rocznym. W tym miejscu wspomnieć należy o art. 17 ust. 1f ustawy o PIT, który wskazuje wprost na czynność zbycia waluty wirtualnej przez jej wymianę na prawny środek płatniczy.

Czytaj więcej
Co jeśli giełda na której dokonywałem transakcji upadła?

Co jeśli giełda na której dokonywałem transakcji upadła?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Jeśli podatnik nie otrzymał na swój rachunek zysków z tytułu zamienionych kryptowalut na FIAT przed upadkiem giełdy, to nie powstanie u niego obowiązek podatkowy.

Czytaj więcej
Jak rozliczyć staking?

Jak rozliczyć staking?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

W przypadku wielu kryptowalut użytkownik ma możliwość "zablokowania" swoich tokenów (staking). Celem takiego działania ma być możliwość wykonywania różnego rodzaju funkcji sieciowych, które pozwalają zarobić użytkownikowi w danej kryptowalucie.

Czytaj więcej
Jak rozliczyć airdropy?

Jak rozliczyć airdropy?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Airdropy są rodzajem akcji marketingowej, która umożliwia podatnikowi uzyskać darmowe kryptowaluty. Celem takiej promocji jest zwiększenie zainteresowania na temat danego projektu. Użytkownicy biorący udział w airdropach otrzymują na wskazany portfel kryptowalutowy zazwyczaj niewielką ilość tokenów, które w przyszłości mają szansę na rozwój.

Czytaj więcej
Jak rozliczyć kopanie kryptowalut? Czy zakup koparki stanowi koszt uzyskania przychodu?

Jak rozliczyć kopanie kryptowalut? Czy zakup koparki stanowi koszt uzyskania przychodu?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

W przypadku zakupu wyłącznie kryptowalut i niedokonania ich sprzedaży należy wykazać ich wartość kupna odpowiednio w PIT-38. Bowiem, w przypadku braku ich wykazania, niemożliwe będzie późniejsze rozliczenie kosztów.

Czytaj więcej
Czy muszę się rozliczyć jeśli tylko kupiłem kryptowaluty i jeszcze ich nie sprzedałem?

Czy muszę się rozliczyć jeśli tylko kupiłem kryptowaluty i jeszcze ich nie sprzedałem?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

W przypadku zakupu wyłącznie kryptowalut i niedokonania ich sprzedaży należy wykazać ich wartość kupna odpowiednio w PIT-38. Bowiem, w przypadku braku ich wykazania, niemożliwe będzie późniejsze rozliczenie kosztów.

Czytaj więcej
Współpraca z Urzędem Miasta Gdynia

Współpraca z Urzędem Miasta Gdynia

Autor Cryptiony Kategoria Współprace

Chcielibyśmy poinformować, że do grona naszych partnerskich miast dołącza Gdynia. Podpisaliśmy porozumienie z Urzędem Miasta Gdynia i dołączyliśmy do partnerów programu Gdynia Moja Miasto - karta mieszkańca. Dzięki temu posiadacze gdyńskiej karty mieszkańca mogą skorzystać ze zniżki na aplikację Cryptiony.

Czytaj więcej
Jak rozliczyć handel na kryptowalutach?

Jak rozliczyć handel na kryptowalutach?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Od 2019 r. rozliczenia z tytułu przychodu z walut wirtualnych kwalifikować należy jako przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowanych stawką 19%. W konsekwencji, jakiekolwiek przychody z handlu wirtualnymi walutami muszą być wykazane w formularzu PIT-38 i nie powinny być wliczane do przychodów z działalności gospodarczej. Taki wniosek dotyczy również kwestii, jeśli do tej pory handel kryptowalutami był wyłącznym przychodem spółki.

Czytaj więcej
Ile wynosi podatek od kryptowalut? Gdzie i kiedy należy go rozliczyć?

Ile wynosi podatek od kryptowalut? Gdzie i kiedy należy go rozliczyć?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Aby określić wysokość podatku od kryptowalut, warto w pierwszej kolejności wskazać, co tak naprawdę powinno podlegać opodatkowaniu i jak regulują to przepisy w ustawach. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej. Natomiast przy ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), należy odnieść się do art. 7b ust. 1 pkt. 6 lit. f, który uznaje, że przychodami z zysków kapitałowych są przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną.

Czytaj więcej
Jak rozliczyć kryptowaluty?

Jak rozliczyć kryptowaluty?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się stale rosnące zainteresowanie kryptowalutami. Potwierdzeniem takiego twierdzenia jest raport giełdy Crypto.com, który wskazuje, że liczba użytkowników kryptowalut na świecie w czerwcu 2021 r. osiągnęła poziom 221 milionów. W wyniku nasilającego się trendu wzrostowego, warto wspomnieć, że inwestorzy kryptowalut mają również zobowiązania w wyniku ich ewentualnego zbycia.

Czytaj więcej