cryptiony_logo_bt_h
Dokonałem zakupu kryptowalut przed rokiem 2019, a sprzedałem w roku 2019 (lub latach kolejnych). Jak to rozliczyć?

Z uwagi na zmianę przepisów, do 2018 r. obowiązywały inne zasady opodatkowania, w tym m.in. kwalifikacja do kategorii praw majątkowych do 2018 r. a do kapitałów pieniężnych po 2019 r. W konsekwencji, zastosowanie miały również inne deklaracje podatkowe.

Z uwagi na zmianę przepisów, istotne jest to, że podatnik nie będzie mógł w 2019 r. rozliczyć straty wynikającej z obrotu kryptowalutami, która została poniesiona w 2018 r. Natomiast może on rozliczyć koszty uzyskania przychodu poniesionych przed rokiem 2019 r. w roku 2019 r. (lub w latach kolejnych). W związku z tym, podatnik będzie miał możliwość rozliczenia m.in. prowizji poniesionych przed tym rokiem, a także kosztów zakupu waluty wirtualnej.

Przykładowo, w sytuacji, gdy podatnik kupił ETH w 2018 r. za wartość 4 500 PLN, a w 2021 r. sprzedał już ETH za wartość 7 000 PLN, to rozliczenie PIT-38 powinno kształtować się w następujący sposób: w PIT-38 za 2021 r. powinien wykazać przychód o wartości 7 000 PLN, w kosztach uzyskania przychodów poniesionych w latach ubiegłych i niepotrąconych w poprzednim roku podatkowym powinien wykazać wartość 4 500 PLN i w konsekwencji jego dochód powinien być rozliczony o wartość 2 500 PLN.