Blog: Obowiązek podatkowy

Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?

Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Aby wskazać na konkretny moment powstania zobowiązania podatkowego, w pierwszej kolejności warto wyjaśnić, czym zobowiązanie podatkowe jest. Definicję tego pojęcia można znaleźć w art. 5 Ordynacji podatkowej, które wskazuje, że “Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego”. Nie można pominąć, iż co do zasady, zobowiązanie podatkowe może ukształtować się jedynie w stosunku do podatnika, jeśli nie był on uprzednio obciążony obowiązkiem podatkowym.

Czytaj więcej