Mam poniżej 26 lat, czy PIT dla młodych dotyczy kryptowalut?

Mam poniżej 26 lat, czy PIT dla młodych dotyczy kryptowalut?

Mam poniżej 26 lat, czy PIT dla młodych dotyczy kryptowalut?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Obecnie przychody z kryptowalut są traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych. W przepisie odnoszącym się do PITu dla młodych brak jest regulacji zwalniającej z opodatkowania tego rodzaju przychodów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody:

  1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  2. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
  3. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,
  4. z tytułu odbywania stażu uczniowskiego,

- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Przychody z kryptowalut są traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych. W przepisie odnoszącym się do PITu dla młodych brak jest regulacji zwalniającej z opodatkowania tego rodzaju przychodów. W związku z tym, PIT dla młodych nie będzie dotyczył kryptowalut i w konsekwencji podatnik będzie zobowiązany do wykazania w deklaracji PIT-38 zrealizowanych transakcji i odprowadzenia od nich podatku.