cryptiony_logo_bt_h
Mam poniżej 26 lat, czy PIT dla młodych dotyczy kryptowalut?

Obecnie przychody z kryptowalut są traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych. W przepisie odnoszącym się do PITu dla młodych brak jest regulacji zwalniającej z opodatkowania tego rodzaju przychodów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody:

  1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  2. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
  3. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,
  4. z tytułu odbywania stażu uczniowskiego,

– otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Przychody z kryptowalut są traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych. W przepisie odnoszącym się do PITu dla młodych brak jest regulacji zwalniającej z opodatkowania tego rodzaju przychodów. W związku z tym, PIT dla młodych nie będzie dotyczył kryptowalut i w konsekwencji podatnik będzie zobowiązany do wykazania w deklaracji PIT-38 zrealizowanych transakcji i odprowadzenia od nich podatku.