cryptiony_logo_bt_h
Czy do PIT-38 muszę załączyć historię transakcji?

Nie, historii dokonanych transakcji nie należy załączać do PIT-38. Należy jednak pamiętać, że mimo braku takiego obowiązku, podatnik powinien należycie udokumentować wszelką sprzedaż, zakup kryptowaluty lub jej wymianę, która uprawniała nas m.in. do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu.

Dokumentami, którymi podatnik może się posługiwać jest m.in. historia z giełdy kryptowalutowej, na której dokonywał transakcji, rachunek otrzymany od kantoru, potwierdzenia uzyskane na adres e-mail z giełdy, potwierdzenia przelewów/wymiany z kart, za pośrednictwem których podatnik dokonywał transakcji zakupu towaru bądź usługi. Podatnik powinien zachować ww. dokumentację w przypadku potencjalnej kontroli podatkowej.