cryptiony_logo_bt_h

Pracuję i mieszkam w Holandii/UK – gdzie ro...

W myśl obowiązującego art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na

Czy do PIT-38 muszę załączyć historię transak...

Nie, historii dokonanych transakcji nie należy załączać do PIT-38. Należy jednak pamiętać, że mimo braku takiego obowiązku, podatnik powinien należycie udokumentować wszelką sprzedaż, zakup kryptowaluty lub jej wymianę, która uprawniała nas m.in. do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu. Dokumentami, którymi

Czy optymalizacja podatkowa jest legalna? Czy unik...

W pierwszej kolejności warto podkreślić, że podatnik nie ma prawnego wymogu płacenia podatków w jak najwyższej kwocie. Z drugiej jednak strony, działania optymalizacyjne nie powinny przynosić jemu korzyści podatkowych, które są sprzeczne z regulacjami podatkowymi i które jednocześnie całkowicie redukują

Czy mogę rozliczyć stratę z roku 2018 w roku 20...

Nowe regulacje (wprowadzone od początku 2019 r.) zmieniły zasady opodatkowania przychodów z handlu na kryptowalutach. Od początku 2019 r. zbycie kryptowalut stanowią przychody z kapitałów pieniężnych, podczas gdy przed tym rokiem, przychody te zaliczane były do przychodów z praw majątkowych.

Czy jest kwota wolna od podatku z handlu na krypto...

Kwota wolna od podatku jest określoną sumą dochodu, od którego podatnik, co do zasady, nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego. Odnosząc się jednak do kwestii kryptowalut, wskazać należy na art. 22d ust. 4 ustawy o PIT, który wskazuje, że dochodów

Mam poniżej 26 lat, czy PIT dla młodych dotyczy ...

Obecnie przychody z kryptowalut są traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych. W przepisie odnoszącym się do PITu dla młodych brak jest regulacji zwalniającej z opodatkowania tego rodzaju przychodów. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, wolne