cryptiony_logo_bt_h

7 marca 2023 roku miała miejsce druga dotychczas w Polsce przeprowadzona w Gliwickim Urzędzie Skarbowym licytacja bitcoina. Fakt ten wywołał niemałe poruszenie na polskim rynku kryptowalutowym. W trakcie aukcji inwestorzy mogli nabyć określoną część BTC zabezpieczoną w trakcie czynności Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Zważywszy na to, na wydarzeniu był obecny Maciej Grzegorczyk, czyli radca prawny, doradca podatkowy, autor serwisu kryptoprawo.pl, a także Head of Tax Poland w Cryptiony. Wpłacił on wadium i brał udział w licytacji. Jaka była finalna cena sprzedaży bitcoina? Ile osób opłaciło wadium i wyraziło chęć nabycia kryptowaluty na własność? Więcej informacji na ten temat, znajdziesz w poniższym artykule.

Jak wyglądał przebieg licytacji bitcoina w Urzędzie Skarbowym w Gliwicach?

O godzinie 10:00 w Urzędzie Skarbowym w Gliwicach przy ulicy Góry Chełmskiej 15 odbyła się licytacja kryptowaluty w wysokości 0,12728813 bitcoina, której wartość szacowano na 12 703,00 zł. Natomiast cena wywoławcza wyniosła 75% tej sumy, czyli 9 527,30 zł. W aukcji wzięło udział 16 zainteresowanych, jednak tylko 14 osób wpłaciło wadium. Poniżej można znaleźć potwierdzenie przelewu, wykonanego przez Macieja Grzegorczyka – Head of Tax Poland w Cryptiony, który również postanowił podjąć próbę wylicytowania BTC:

W celu wzięcia udziału w publicznej sprzedaży inwestorzy zobligowani byli do wniesienia wadium w wysokości 10% wartości szacunkowej, czyli 1 270,30 zł. Co ważne, wadium wpłacone przez kupującego jest uznawane za część ceny zakupu. Wobec tego pozostałe osoby licytujące otrzymują jego zwrot na konto bankowe w ciągu siedmiu dni roboczych liczonych od daty aukcji. Jednak w przypadku, gdy wadium zostało uiszczone w gotówce, wpłacający otrzymywali środki tuż po zakończeniu licytacji.

Bitcoin sprzedany w trakcie licytacji w Gliwicach

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach zabezpieczyła bitcoina, a jego stan zgodnie z komunikatami podawanymi przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) można było sprawdzić pod adresem portfela publicznego: 39bAQ2veaXbiT63zhocMdxCij5DzGFLERh.

Publiczna sprzedaż jednostki waluty cyfrowej sprawiła, że sprawą zainteresowało się wielu przedsiębiorców i osób z branży krypto. Może wynikać to z faktu, iż finalnie jedynie 14 osób przystąpiło do licytacji, a jedna z nich obecnie jest posiadaczem 0,12728813 bitcoina sprzedanego za nieco ponad wartość szacunkową, czyli 13 tysięcy złotych.