cryptiony_logo_bt_h
Czy mogę rozliczyć stratę z roku 2018 w roku 2019 (lub latach kolejnych) z tytułu handlu na kryptowalutach?

Nowe regulacje (wprowadzone od początku 2019 r.) zmieniły zasady opodatkowania przychodów z handlu na kryptowalutach. Od początku 2019 r. zbycie kryptowalut stanowią przychody z kapitałów pieniężnych, podczas gdy przed tym rokiem, przychody te zaliczane były do przychodów z praw majątkowych.

Mając na uwadze powyższe, strata poniesiona w 2018 r. będzie mogła zostać rozliczona wyłącznie z dochodami z praw majątkowych, tj. na podstawie przepisów obowiązujących w tamtym okresie. Oznacza to, że przychody ze zbycia kryptowalut nie będą mogły zostać rozliczone w tej samej kategorii przychodów co w 2019 r. ze źródłami z kapitałów pieniężnych.

Powyższe zostało potwierdzone przez organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2019 r. (0113-KDIPT2-3.4011.312.2019.1.SJ), który wskazał, że: “Stratę poniesioną w 2018 r., według obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. przepisów, można rozliczyć tylko z dochodami z tego źródła, które przyniosło stratę, tj. z praw majątkowych. Skoro od dnia 1 stycznia 2019 r. przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych zaliczone są do źródła przychodów kapitały pieniężne, tym samym nie ma możliwości rozliczenia straty ze źródła przychodów z praw majątkowych z dochodami ze źródła przychodów kapitały pieniężne.”