cryptiony_logo_bt_h
Pracuję i mieszkam w Holandii/UK – gdzie rozliczyć się z kryptowalut?

W myśl obowiązującego art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeżeli zatem, podatnik będzie posiadał na terytorium Holandii/UK ośrodek interesów osobistych i gospodarczych (np. będzie wykonywał tam większość swojej pracy oraz będzie uzyskiwał tam zarobki), a także będzie mieszkał w tych państwach przez dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, to powinien rozliczyć się z kryptowalut na podstawie regulacji obowiązujących w danym kraju.