cryptiony_logo_bt_h
Czy muszę się rozliczyć jeśli tylko kupiłem kryptowaluty i jeszcze ich nie sprzedałem?

Tak. W przypadku zakupu wyłącznie kryptowalut i niedokonania ich sprzedaży należy wykazać ich wartość kupna odpowiednio w PIT-38. Bowiem, w przypadku braku ich wykazania, niemożliwe będzie późniejsze rozliczenie kosztów. Zwrócić należy uwagę, iż poniesiony koszt pojawia się w przypadku zakupu waluty wirtualnej i poniesienia wydatków z nią związanych (np. dodatkowe opłaty za prowizję). W konsekwencji ten zakup będzie stanowił dla podatnika koszt, który następnie można wykazać w deklaracji w latach późniejszych obniżając tym samym przychód.

Przykładowo, jeżeli podatnik w 2021 r. kupił wyłącznie BTC o wartości 5 000 zł i w roku poprzednim – 2020 r. dokonał zakupu również wyłącznie BTC o wartości 2 000 zł, to w deklaracji PIT-38 powinien odpowiednio w sekcjach wykazać następująco: przychód – 0 zł, koszty uzyskania przychodu – 5 000 zł, koszty uzyskania przychodów poniesione w latach ubiegłych i niepotrąconych w poprzednim roku podatkowym – 2 000 zł, dochód – 0 zł, koszty uzyskania przychodów, które nie zostały potrącone w roku podatkowym – 5 000 zł.

Istotne jest zatem, aby podatnik wykazał corocznie koszty w deklaracji PIT-38, nawet wtedy, gdy dokonywał jedynie zakupu kryptowalut, ponieważ dopiero wtedy możliwe będzie odliczenie ich w późniejszych latach podatkowych.