cryptiony_logo_bt_h
ICO, IPO, IEO – czym są i jak je wykorzystać?

Pojawienie się technologii blockchain dało życie nie tylko nowemu zyskownemu aktywowi finansowemu, ale także nowemu modelowi biznesowemu finansowania startupów. Coraz więcej nowych firm próbuje wykorzystać kryptowaluty do finansowania swoich projektów. W przeciwieństwie do IPO, które jest tradycyjną i powszechnie akceptowaną formą finansowania zewnętrznego, STO, IEO i ICO pozwalają firmom rozpocząć pozyskiwanie funduszy na znacznie wcześniejszym etapie rozwoju. Dodatkowo – dwa ostatnie unikają ścisłej kontroli regulacyjnej. Już dziś w wyniku ICO na rynku pojawiło się ponad 1000 kryptowalut, a ich liczba stale rośnie. Praktyka ICO stała się na tyle powszechna, że ​​w opinii wielu ekspertów zaczęła przypominać wydarzenia boomu dotcom’owego końca lat 90. i może prowadzić do tych samych destrukcyjnych konsekwencji.

STO i IEO zastępują ICO 

Zanim przejdziemy do naszego głównego pytania: różnicy między STO, IPO, IEO i ICO, zdefiniujmy każde z tych pojęć: 

 • IPO  – to pierwsza oferta publiczna (IPO) i sprzedaż akcji wyemitowanych przez spółkę. Przed IPO firma jest prywatna, nawet jeśli jest zarejestrowana, a jej kapitał jest dzielony pomiędzy założycieli i pierwszych inwestorów. W wyniku Pierwszej Oferty Publicznej akcjonariuszem spółki może zostać każdy – osoba fizyczna lub prawna, która nabyła akcje. Sprzedaż akcji odbywa się na giełdzie i podlega ścisłym regułom nadzoru finansowego, które obejmują np. obowiązkowe otwieranie sprawozdań finansowych, powołanie rady dyrektorów czy regularny audyt. Inwestorzy zarabiają na kilka sposobów, z których główne to po pierwsze – otrzymywanie dywidend, a po drugie –  gra na giełdzie. 
 • ICO – ICO, Initial Coin Offering, jest matką finansowania społecznościowego na blockchainie. Od 2017 roku startupy wybrały ICO, aby obejść surowe zasady, których musi przestrzegać początkowy proces inwestycyjny. Jedyne, czego potrzebujesz do uruchomienia ICO, to strona z adresem portfela, na który wysyłane są pieniądze. Brak granic prawnych, brak ochrony inwestorów, całkowita anonimowość i często brak MVP.
 • IEO – Platforma Exchange hostuje i zarządza IEO , więc jak sama nazwa wskazuje IEO oznacza Initial Exchange Offering. Ponieważ platforma wymiany sprzedaje tokeny, wydawcy tokenów płacą opłatę za wystawienie wraz z procentem sprzedanych tokenów podczas początkowej oferty wymiany. Z kolei tokeny są prezentowane na platformie i wymieniane po zakończeniu IEO. Członkowie IEO nie wysyłają pieniędzy do smart contractu, jak sugeruje ICO. Zamiast tego muszą utworzyć konto na platformie wymiany, na której odbywa się oferta. Uczestnicy następnie wpłacają środki do swoich portfeli wymiany za pomocą monet i wykorzystują te środki do kupowania tokenów firmy zajmującej się zbieraniem funduszy.
 • STO – STO oznacza ofertę tokenów bezpieczeństwa. Oznacza to uwolnienie tokenów będących w posiadaniu inwestorów w celu otrzymania dywidendy, prawa głosu lub innego prawa, które ma zastosowanie do rozmaitych rodzajów papierów wartościowych . Tokeny zabezpieczające są klasyfikowane jako papiery wartościowe, więc podlegają przepisom dotyczącym papierów wartościowych w kraju, w którym prowadzą działalność. Niemniej jednak istnieją zwolnienia, które mogą uwolnić firmę od skomplikowanej procedury prawnej. Innym ważnym aspektem jest to, że oferta tokenów zabezpieczających umożliwia firmom tworzenie list akredytowanych i pozbawionych skrupułów inwestorów (tzw. białych i czarnych list), co pomaga firmom w przestrzeganiu wymogów KYC i legalizacji dochodów z przestępstwa. Warunki jawności informacji pomagają STO skutecznie rozwiązać jeden z najpoważniejszych problemów związanych ze sprzedażą tokenów użytkowych — zwiększa odpowiedzialność korporacyjną, zmniejsza prawdopodobieństwo oszustwa i zapewnia ochronę praw deponentów w przypadku bankructwa firmy.

 

Podobieństwa między  IPO, ICO, IEO i STO

Większość ICO, IEO i STO zbiera pieniądze na komercjalizację nowych pomysłów technologicznych. Sytuacja z siecią technologiczną jest dziś bardzo podobna do sytuacji z lat 90- tych. Zawyżone oczekiwania związane z wprowadzeniem nowych technologii (blockchain) stwarzają możliwości finansowe, a nie realne komercyjne efekty realizacji nowych projektów, takich jak: na przykład zdolność do generowania stabilnych zysków. Poza tym w takich przypadkach mówimy o wartościach niematerialnych. Dodatkowo, aby uruchomić ICO, IEO, czy STO, startup przygotowuje White Paper — czyli dokument, który zawiera informacje o celach projektu, technologii jego realizacji, wymaganej kwocie finansowania, ilości tokenów, które będą posiadać założyciele projektu ich dyspozycji, a także jak długo potrwa kampania. Należy wspomnieć, że STO jest bardziej jak IPO niż ICO czy IEO. Oferta tokenów zabezpieczających (STO) działa jak początkowa oferta publiczna (IPO), ale w łańcuchu bloków. STO podlegają ścisłym regułom, dlatego unikają „bezprawnego” podejścia do pozyskiwania funduszy , w którym firmy stawiają sobie za cel zebranie jak największej ilości pieniędzy i nie przejmują się tym, skąd one pochodzą. Ponadto zasady te stwarzają realną okazję inwestycyjną dla inwestorów instytucjonalnych, co może prowadzić do masowego napływu funduszy do branży blockchain.

 

Różnice między IPO, ICO, IEO i STO

Poniżej przedstawiamy różnice, które najczęściej występują pomiędzy każdą z form finansowania: 

Stopień zaufania — IPO wiąże się z wieloma wymaganiami i określonymi czynnościami, które firma musi wykonać przed uzyskaniem pozwolenia:

 • mieć dobrą reputację i być wolną od strat;
 • zaprosić profesjonalną firmę audytorską do zbadania działalności finansowej i pozyskać wsparcie instytucji finansowej.

Następnie firma może bezpiecznie wystawić swoje udziały na sprzedaż szerokiemu gronu osób. Z reguły początkowa oferta monet nie musi być zgodna z żadnymi standardami. Nie mają gotowego projektu wspierającego pomysły biznesowe (z wyjątkiem Whitepapera), który opisuje kluczowe cechy projektu. Wszystko, co mogą zaoferować, to możliwy dochód w przyszłości, w przypadku pomyślnej realizacji projektu. Z reguły pomysł przeprowadzenia kompleksowego audytu firmy to strata czasu. Jedyne, co pozostaje potencjalnemu inwestorowi, to uważne przestudiowanie dobrze zorganizowanego pomysłu na biznes zawartego w Whitepaper — to jest główny powód, dla którego inwestowanie w ICO jest uważane za zbyt ryzykowne. Chociaż istnieje przekonanie, że dokładna analiza doświadczenia programistów może zadecydować o sukcesie projektu, to jednak błędem jest rzutowanie sukcesu firmy na czyjeś przeszłe osiągnięcia.

 

W przypadku początkowej oferty wymiany, giełda bierze na siebie całe ryzyko, ponieważ na jej platformie prowadzona jest crowdsale. Kontrahent przegląda każdy projekt, gdzie chce uruchomić wstępną ofertę wymiany na swojej stronie internetowej. W ten sposób giełda może wyeliminować nieuczciwe i wątpliwe schematy ze względu na pozyskiwanie funduszy za pośrednictwem platform wymiany.

Aby przeprowadzić ofertę tokenów zabezpieczających, firma musi przejść przez określone procedury, tak jak w przypadku IPO:

 • oferowany token powinien przejść test Howeya, 
 • token musi być następnie zarejestrowany i zgodny z przepisami, które różnią się w zależności od kraju.

 

Koszt uruchomienia IPO, ICO, IEO lub STO

STO jest znacznie tańsze w porównaniu z IPO. Ponadto oferta tokenów zabezpieczających zapewnia bardziej bezpośredni i przejrzysty dostęp do bazy inwestorów oraz niższe opłaty maklerskie w porównaniu z tradycyjnymi bankami inwestycyjnymi. Istnieje wiele wartościowych firm, które nie wprowadzają początkowej oferty monet ze względu na sceptycyzm, ani nie przeprowadzają IPO ze względu na złożoność i koszty. STO ma przyszłość, aby odblokować płynność dla takich firm. Rozpoczęcie IEO na platformach wymiany jest bardziej opłacalne w porównaniu z uruchomieniem ICO. Firma płaci opłaty za wystawienie i procent od sprzedaży swoich tokenów. W ten sposób oszczędza budżet marketingowy potrzebny na ICO. Poza tym emitenci tokenów mogą skorzystać ze stabilnej bazy klientów giełdy, aby uzyskać bardziej znaczący wkład w swoje projekty.

 

Regulatorzy a IPO, ICO, IEO i STO

Przepisy dotyczące IPO i STO przewidują rejestrację w organie regulacyjnym spółek emitujących akcje do bezpłatnej sprzedaży; jeśli jednak firma korzysta z określonego zwolnienia, nie jest wymagana rejestracja, niezależnie od tego, czy przeprowadza IPO, czy STO. W tym celu muszą przygotować dokument zwany Prospektem. W Prospekcie Spółka określa sposób wykorzystania środków zebranych ze sprzedaży akcji. Wymaga to pewnego stopnia przejrzystości i zawiera: 

 • informacje o firmie, 
 • opis jej działalności, 
 • wartość aktywów netto, 
 • strukturę firmy i plan zatrudnienia. 

Prospekt publikowany jest w dwóch etapach: prospekt wstępny i prospekt końcowy.

W przypadku STO w UE, takich jak ROKKEX, istnieją wyłączenia, które pozwalają na niewydawanie prospektu:

 • Oferta papierów wartościowych skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych,
 • Oferta papierów wartościowych jest skierowana do mniej niż 150 osób na każde umawiające się Państwo, innych niż inwestorzy kwalifikowani,
 • Oferta papierów wartościowych skierowana jest do inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100 000 euro na inwestora, dla każdej oddzielnej oferty, lub
 • Oferta papierów wartościowych o wartości nominalnej lub wartości księgowej co najmniej 100 000 euro na papier wartościowy,
 • Oferta papierów wartościowych o łącznej wartości poniżej 2 500 000 euro na wszystkie umawiające się państwa łącznie obliczona w okresie jednego roku oferty papierów wartościowych.

Żadne prawo nie zobowiązuje ICO do dostarczenia dokumentów prawnych wspierających ofertę coinów. Whitepaper zawiera wszystkie informacje istotne dla projektu, co samo w sobie nie jest obowiązkowe. Ponadto, Whitepaper wskazuje techniczne aspekty projektu oraz możliwe korzyści materialne, jakie może zapewnić inwestorom. Jeśli potencjalny inwestor uważa, że ​​przedstawiony tam pomysł na biznes jest atrakcyjny, inwestuje w niego pieniądze.

Wydawcy tokenów IEO nie muszą martwić się o bezpieczeństwo i regulacje crowdsale, ponieważ giełda zarządza smart contracts. Giełda obsługuje również proces KYC/AML, ponieważ większość dostawców usług wykonuje KYC/AML dla swoich klientów po utworzeniu kont.

 

Planowanie strategiczne IPO, ICO, IEO lub STO

IPO nie jest dla firm rozpoczynających działalność na wczesnym etapie. Każda spółka, która koncentruje się na ofercie publicznej w ramach IPO, musi być stabilna finansowo. Potencjalni inwestorzy nie są zainteresowani firmami, które potrzebują pomocy w rozwoju od kolebki. Oferta publiczna ma stanowić wsparcie w rozwoju firmy i otrzymaniu za nią dywidendy. Startupy, które potrzebują finansowania na swoje pomysły, uciekają się do ICO, IEO i STO. Metody finansowania są otwarte dla wszystkich, którzy przekazują swoje pomysły w Whitepaperze i zdobywają przychylność potencjalnych inwestorów.

Ramy czasowe

Rozpoczęcie IPO i STO zajmie trochę czasu, aby rozwiązać wszystkie wymogi prawne, bez których firma nie otrzyma pozwolenia na przeprowadzenie crowdsale. W niektórych przypadkach może to potrwać do 6 miesięcy. Proces ten nie może obejść się bez udziału organów regulacyjnych, które generalnie mogą zawiesić rejestrację, ponieważ większość z nich jest dość rygorystyczna w tej kwestii. Uruchomienie ICO i IEO nie zajmuje dużo czasu, jeśli gotowy pomysł na projekt jest dobrze przedstawiony w whitepaper i stworzono smart kontrakt. Okres crowdsale uzależniony jest od tego, jak szybko projekt osiągnie Hard Cup  lub od wyznaczonego przez twórców projektu czasu na zebranie środków.

Znaczenie lokalizacji

Pierwsze oferty publiczne są zwykle przeprowadzane tylko w jurysdykcjach, w których firma prowadzi działalność lub być może również w niektórych krajach sąsiednich, jeśli firma przeprowadzająca IPO jest tam obecna, a bank brokerski zapewnia taką możliwość.

W przypadku STO nie ma takiego problemu, aby wziąć udział w STO, wystarczy mieć konto na platformie STO. Emitent może wprowadzić ograniczenia dotyczące oferty, tj. oferta jest ograniczona do jurysdykcji, w których zarejestrowana jest sprzedaż tokenów zabezpieczających i jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. STO nie są lokalne, a to jest znacząca korzyść w zwiększaniu puli inwestorów (dziękuję blockchain).

To samo dzieje się z ICO i IEO. W przypadku IEO mogą wystąpić pewne ograniczenia dotyczące tego, kto może założyć konto na giełdzie. Chociaż generalnie, gdy platforma wymiany uruchamia IEO, nie ma żadnych zakazów ani ograniczeń.

Podsumowując

Przedsiębiorcy są zmęczeni walką z przepisami. Nie chcą rezygnować z własności, ani wydawać milionów na kampanie marketingowe i rozwój produktu, który wydaje się bezużyteczny. Odpowiadając na pytanie, która oferta tokenów jest najlepsza – odpowiadamy, że to zależy. Każdy przedsiębiorca ma indywidualny projekt, pomysł oraz judykaturę, którą musi stosować.