cryptiony_logo_bt_h
Handluję na zagranicznej giełdzie – gdzie muszę zapłacić podatek?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Warto przy tym jednocześnie zaznaczyć, że ust. 1a powyższego artykułu wskazuje, że za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osoby fizyczne, które:

  • posiadają w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub
  • przebywają na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl powyższych regulacji, jeśli więc podatnik spełni powyższe przesłanki tj. będzie handlował na zagranicznej giełdzie, będzie miał miejsce zamieszkania w Polsce i tu też dotychczas rozliczać się będzie swoich dochodów (będzie rezydentem podatkowym w Polsce), to powinien zapłacić podatek w Polsce. Nie ma zatem znaczenia, gdzie giełda kryptowalutowa ma swoją siedzibę.