cryptiony_logo_bt_h
Czy wypłata krypto przez kantor pomaga w uniknięciu podatku?

Nie. Wypłata kryptowalut przez kantor jest traktowana podatkowo w ten sam sposób, co zwykła sprzedaż kryptowalut za pośrednictwem giełdy online. Bowiem dokonując sprzedaży przez kantor dokonujemy transakcji ich odpłatnego zbycia na walutę fiducjarną zgodnie z art. 17 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, dokonywanie wypłat kryptowalut przez kantor będzie generowało obowiązek podatkowy w wyniku powstania przychodu. Podatnik będzie zobowiązany do wykazania wartości wypłacanego krypto w rocznym zeznaniu podatkowym na deklaracji PIT-38 do dnia 30 kwietnia danego roku podatkowego.

Warto pamiętać, aby przy wypłacie krypto poprzez kantor uzyskać potwierdzenie wypłaty, np. w formie rachunku, aby móc udokumentować dokonaną transakcję.