cryptiony_logo_bt_h
Czy kryptowaluty są legalne? Czym są kryptowaluty z podatkowego punktu widzenia?

Czy kryptowaluty są legalne?

Pomimo braku jednoznacznej legislacji w zakresie statusu prawnego kryptowalut w Polsce, dokonano implementacji sposobu ich opodatkowania. W wyniku takiego działania, wdrożone regulacje w ustawach podatkowych mogą potencjalnie określać sam ich status legalności.

Warto jednak zwrócić uwagę, że niektóre czynności dokonywane za pośrednictwem kryptowalut mogą być zakazane. Samo jednak posiadanie, kopanie i handlowanie nie jest w Polsce zabronione prawnie. Mimo, że w naszym kraju takie działania nie są zabronione, to w niektórych państwach można spotkać się z pewnymi ograniczeniami w tym zakresie. Przykładowo, w Indiach kryptowaluta nie jest uznawana jako środek płatniczy, a ich kupno czy sprzedaż zostało zakazane.

Mając na uwadze powyższe, zarówno kryptowaluty jak i transakcje przeprowadzane za ich pośrednictwem są całkowicie legalne z punktu widzenia prawa podatkowego. Taki też wniosek dotyczy kopania kryptowalut. Należy jednak mieć na uwadze, że w zależności od tego jakich czynności dokonuje podatnik, będzie wiązało się indywidualne rozpoznanie odpowiednio obowiązku podatkowego.

Czym są kryptowaluty z podatkowego punktu widzenia?

Przy rozpoznaniu znaczenia kryptowalut z podatkowego punktu widzenia, należy odnieść się do art. 5a pkt 33a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 4a pkt 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). Zapisy te choć wskazują poszczególne definicje w ustawie, odnoszą się w tym przypadku do odrębnych uregulowań – art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML).

W myśl tych zapisów, waluta wirtualna określana jest jako cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanowioną przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  4. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  5. wekslem lub czekiem

oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, może być elektroniczne przechowywane lub przeniesione albo stanowić przedmiot handlu elektronicznego.

Warto dodatkowo zwrócić uwagę na art. 2 ust. 2 pkt 27 ustawy AML, który przy określaniu definicji wartości majątkowych wskazuje także na wirtualne waluty. Oznacza to, że w świetle prawa waluta wirtualna nie jest uznawana jako prawo majątkowe, a jedynie może być przedmiotem określonych praw.

Czym jest FIAT?

Przez FIAT (zwaną również jako waluta fiducjarna) określa się pieniądz, który został uznany za prawny środek płatniczy przez rząd danego kraju. Waluta ta jest zabezpieczona przez rząd, który go wyemitował, a nie przez różnego rodzaju dobra materialne takie jak złoto czy srebro. Wartość pieniądza FIAT jest określana przez związek między podażą a popytem. Dodatkowo, stabilność rządu emitującego jest również kluczowa przy określeniu jego wartości. Przykładem waluty FIAT jest polski złoty, dolar amerykański, euro, funt.

Czym jest Stablecoin?

Stablecoin to nic innego jak rodzaj kryptowaluty, której wartość jest powiązana z zewnętrznym aktywem (zwykle z walutami fiducjarnymi) w celu utrzymania stabilności ceny i utrzymania jej na stałym poziomie. Ich zaprojektowanie powstało z myślą zmniejszenia ryzyka zmienności w wyniku niezrównoważonego rynku kryptowalutowego. Niektóre Stablecoiny powiązane są również z wartościami metali szlachetnych takich jak złoto czy srebro.

Czym różni się Stablecoin od waluty fiducjarnej? Przede wszystkim tym, że jest w pełni zabezpieczony za pośrednictwem sieci na jakiej bazuje. Dodatkowo, są one dostępne dla każdego użytkownika przez całą dobę i w konsekwencji możliwe jest wykonywanie transakcji przy ich użyciu niezależnie od czasu i miejsca. Ponadto, ich transfer jest szybki, bezpieczny, odbywający się bez pośrednika, a za samą transakcję nie jest pobierana duża kwota.

Stablecoiny pełnią kilka szczególnych funkcji na rynku kryptowalut. Mianowicie podczas spadków na rynku służą jako składnik bezpieczeństwa, który można zamienić w dowolnym momencie. Ponadto, powszechnie inwestorzy używają go jako aktywo łączenia z innymi kryptowalutami.

Jednymi z najbardziej popularnych Stablecoinów są USDT, USDC oraz DAI.