Co jeśli giełda na której dokonywałem transakcji upadła?

Co jeśli giełda na której dokonywałem transakcji upadła?

Co jeśli giełda na której dokonywałem transakcji upadła?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Jeśli podatnik nie otrzymał na swój rachunek zysków z tytułu zamienionych kryptowalut na FIAT przed upadkiem giełdy, to nie powstanie u niego obowiązek podatkowy.

Jak wskazuje art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zatem jeśli podatnik nie otrzymał żadnych kwot z dokonywanych uprzednio transakcji, to nie powstanie u niego przychód.

Natomiast jeśli realizował on zakup kryptowalut na giełdzie przed jej upadkiem, ale ma udokumentowane koszty jakie poniósł na kupno walut wirtualnych, to może wykazać je w PIT-38.