cryptiony_logo_bt_h
Co jeśli giełda na której dokonywałem transakcji upadła?

Jeśli podatnik nie otrzymał na swój rachunek zysków z tytułu zamienionych kryptowalut na FIAT przed upadkiem giełdy, to nie powstanie u niego obowiązek podatkowy.

Jak wskazuje art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zatem jeśli podatnik nie otrzymał żadnych kwot z dokonywanych uprzednio transakcji, to nie powstanie u niego przychód.

Natomiast jeśli realizował on zakup kryptowalut na giełdzie przed jej upadkiem, ale ma udokumentowane koszty jakie poniósł na kupno walut wirtualnych, to może wykazać je w PIT-38.