cryptiony_logo_bt_h

Do zaimportowania transakcji z Revolut będą potrzebne co najmniej dwa wyciągi. Dla każdej kryptowaluty i waluty fiat konieczne będzie zaimportowanie osobnego wyciągu. Wyciągi należy zaimportować w trakcie jednego procesu importu, tzn. przed naciśnięciem przycisku Importuj należy wgrać niezbędne wyciągi.

Przykład nr 1. Użytkownik dokonał transakcji BTC/PLN. Konieczne będzie zaimportowanie wyciągów: BTC oraz PLN.

Przykład nr 2. Użytkownik dokonał transakcji BTC/PLN, ETH/PLN, ETH/EUR. Konieczne będzie zaimportowanie wyciągów: BTC, ETH, PLN, EUR.

Jako pierwszy należy zaimportować wyciąg dla wybranej kryptowaluty, następnie należy wgrać wyciągi dla pozostałych kryptowalut oraz walut fiat.

Nagrody z programu Learn and Earn należy zaimportować dopiero po ich sprzedaży. Sam fakt zdobycia nagrody nie powoduje obowiązku podatkowego, zatem Cryptiony zignoruje wpisy mówiące o ich przyznaniu.

Eksport wyciągów dla kryptowalut w aplikacji Revolut

  1. W aplikacji Revolut w górnym menu wybierz zakładkę Crypto. Następnie kliknij na wybraną kryptowalutę.

2. Kliknij Statement dla wybranej kryptowaluty.

3. Wybierz format pliku: Excel. Zaznacz interesujący Cię okres dla wyciągu np. rok 2021. Kliknij przycisk 'Generate’ w celu wygenerowania i pobrania raportu.

4. Wgraj pobrany wyciąg z Revolut w aplikacji Cryptiony: https://app.cryptiony.com/integrations/add/REVOLUT/file.

5. Powtórz te operacje dla pozostałych kryptowalut, dla których dokonywałeś transakcji.

Eksport wyciągów dla walut fiat w aplikacji Revolut

  1. W aplikacji Revolut w górnym menu wybierz zakładkę Accounts. Następnie kliknij na ’’ (trzy kropki) jak na zrzucie ekranu poniżej.

2. Z rozwiniętego menu na dole wybierz Statement.

3. Wybierz format pliku: Excel. Zaznacz interesujący Cię okres dla wyciągu np. rok 2021. Kliknij przycisk 'Generate’ w celu wygenerowania i pobrania raportu.

4. Wgraj pobrany wyciąg z Revolut w aplikacji Cryptiony: https://app.cryptiony.com/integrations/add/REVOLUT/file.

5. Powtórz te operacje dla pozostałych walut fiat, dla których dokonywałeś transakcji kryptowalutowych w aplikacji Revolut.

Importowanie wyciągów Revolut w aplikacji Cryptiony.

  1. Akceptowany format plików dla wyciągów Revolut to csv. Plików nie należy edytować ani konwertować do formatu xlsx.
  2. Komunikat widoczny jak na poniższym zrzucie ekranu oznacza, że wyciąg Revolut został poprawnie obsłużony przez aplikację Cryptiony, jednak istnieją transakcje kryptowalutowe dla których brakuje danych na wyciągu. W takiej sytuacji należy kontynuować proces importu transakcji wgrywając kolejne wyciągi krypto lub fiat.

3. Dopiero naciśnięcie przycisku Importuj spowoduje zaimportowanie transakcji do aplikacji.