cryptiony_logo_bt_h
  1. Otwórz stronę Historia transakcji handlowych (ang. Trade History) – Binance.
  2. Kliknij z prawej strony Eksportuj (ang. Export).

3. Następnie w otwartym oknie wybierz odpowiedni zakres dat oraz naciśnij przycisk Eksportuj (ang. Export).

4. Zaimportuj pobrany plik z serwisu Binance w aplikacji Cryptiony.

 

Znacznie wygodniej jest zaimportować transakcje z Binance przez integracje przez API – każda nowa transakcja z Binance pojawi się w aplikacji Crypiony przy następnej synchronizacji.