cryptiony_logo_bt_h

W myśl art. 30h ustawy o PIT, osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Danina solidarnościowa jest rodzajem świadczenia publicznego będącego częścią Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane są osoby fizyczne, których dochód przekroczył 1 mln zł sumy dochodów.

Zgodnie z regulacjami ustawy o PIT, dochodami podlegającymi opodatkowaniu są dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, z zagranicy rozliczane metodą proporcjonalnego odliczenia, z niektórych zysków kapitałowych oraz dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej. W konsekwencji, na podatnikach osiągających dochody z tytułów takich jak działalność gospodarcza opodatkowana na podstawie skali i podatkiem liniowym, odpłatne zbycie udziałów, sprzedaży kryptowalut, stosunku pracy czy umowy zlecenia, będzie ciążył dodatkowy obowiązek uiszczenia daniny w konkretnym przypadku przekroczenia ww. limitu.

Podsumowując, dochody ze sprzedaży kryptowalut na mocy obowiązujących od 2019 r. regulacji, będą podlegać zapłacie 4% daniny solidarnościowej w przypadku, gdy ich łączne dochody w danym roku przekroczą 1 mln zł.

Daninę oraz odpowiednią deklarację podatkową (DSF-1) należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia po zakończeniu danego roku podatkowego. Ze względu, że 30 kwietnia wypada w roku 2022 w sobotę, to czas na złożenie takiej deklaracji jest do 2 maja 2022 r. Tak samo jak i PIT, może zostać złożona w formie papierowej, jak i elektronicznej.