cryptiony_logo_bt_h

Bitomaty nie udostępniają integracji przez API, zatem nie ma możliwości w taki sposób pobrać historii transakcji.

Można jednak dodać takie transakcje ręcznie do aplikacji lub wpisać takie transakcje do pliku Excel w przygotowanym przez nas szablonie dostępnym w aplikacji i zaimportować wiele transakcji w jednym pliku na podstawie potwierdzenia otrzymanego z bitomatu.