cryptiony_logo_bt_h

Aplikacja wylicza zobowiązania podatkowe od roku 2019. Jeśli masz nierozliczone koszty uzyskania przychodu z lat poprzednich, możesz wprowadzić je do aplikacji i będą one uwzględnione w latach kolejnych – w roku w którym pojawi się przychód.

Nierozliczone koszty uzyskania przychodu z lat poprzednich można wprowadzić w aplikacji w sekcji 'Podatki’ > 'Deklaracja historii podatkowej’.