cryptiony_logo_bt_h

Czym dokładnie jest farming i jak działa?

Farming odnosi się do procesu zarabiania “nagród” poprzez udział w walidacji i potwierdzaniu transakcji w sieci blockchain. Uczestnicy trzymają określoną ilość danej kryptowaluty w portfelu i wykorzystują swoją moc obliczeniową do zatwierdzania transakcji i dodawania bloków do blockchaina. W zamian otrzymują “nagrody” w postaci nowo wybitych monet lub części opłat transakcyjnych.

Farming jest często postrzegany jako sposób uzyskania pasywnego dochodu z tytułu posiadanych zasobów kryptowalutowych, ponieważ wymaga on stosunkowo niewielkiego wysiłku poza trzymaniem kryptowalut w portfelu i uczestniczeniem w sieci. Nagrody otrzymywane z farmingu mogą wpływać również na ilość mocy obliczeniowej dostarczanej do sieci i warunków rynkowych.

Do głównych zagrożeń związanych z farmingiem z pewnością można zaliczyć wahania cenowe. Choć zmienność na rynku może przynieść inwestorowi znaczny zysk, nie można zapomnieć, że równie dobrze może przynieść i duże straty. Dodatkowo, decydując się na farming, inwestor deponuje zabezpieczenia pokrywające pożyczkę. W konsekwencji, uczestnik decyduje się na zdeponowanie swoich aktywów w celu pożyczenia innych. W przypadku znacznego spadku wartości aktywów mamy do czynienia z sytuacją, że pula środków na rynku decyduje się odzyskać swoje aktywa sprzedając zabezpieczenia (wtedy inwestor je traci).

Czym różni się farming od stakingu?

Tak samo jak farming – staking jest jedną z form możliwości uzyskania dochodu pasywnego.

Dopatrując się różnic między stakingiem a farmingiem, trzeba wskazać, że choć posiadają wiele podobieństw to nie należy ich jednoznacznie utożsamiać. Mianowicie istotną różnicą, którą trzeba wskazać jest fakt, że inwestorzy decydując się na farming muszą zdeponować swoje zgromadzone fundusze w krypto na platformie. Z kolei przy stakingu, inwestorzy swoimi funduszami wspierają sieć i walidację transakcji pozostawiając swoje krypto w portfelu.

Co więcej, otrzymywane nagrody z farmingu określane są w drodze puli płynności i w konsekwencji mogą ulegać nagłym zmianom adekwatnie do ceny danego tokena. Przy stakingu nagrody mają zachęcać posiadaczy kryptowalut do wspierania sieci w osiągnięciu konsensusu i generowaniu nowych bloków. Charakteryzuje je zatem wysokość bezpieczeństwa zwrotu. Dlatego też, uczestnicy farmingu są bardziej narażeni na ryzyko inwestycji ze względu na niestabilność cenową tokenów i możliwości blokady puli płynności. W przypadku stakingu, ryzyko jest ograniczone do nietrwałych strat.

Dodatkowo, w zależności od sieci blockchain, przy stakingu wymaga się, aby inwestorzy stakowali fundusze na określony z góry czas. Przy farmingu brak jest takiego wymogu.

Rozliczanie kryptowalut a rozliczenie farmingu

Obrót kryptowalutami podlega w Polsce co do zasady opodatkowaniu podatkiem 19% z tytułu źródeł kapitałów pieniężnych. Podatnicy, którzy wydobywają kryptowaluty, czerpią zyski z obrotu kryptowalutami oraz dokonują wydatków w celu ich nabycia, są zobowiązani do rozliczenia kryptowalut i ewidencjonowania transakcji. Osoby te muszą wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-38 zarobki i nabycia związane z transakcjami kryptowalutowaymi. Co jednak w sytuacji uzyskiwania “nagród” z farmingu? Czy zastosowanie znajdzie ten sam sposób opodatkowania?

Odpowiadając na to pytanie, wskazać należy, że w przypadku farmingu, organy podatkowe nie wydały jeszcze szczegółowych wytycznych dotyczących jego rozliczenia. Nie oznacza to jednak, że taka transakcja nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę, że farming składa się z transakcji, które są objęte regulacjami prawnymi należałoby rozpoznać sposób ich opodatkowania w zależności od specyfiki transakcji. Najczęstsze transakcje kryptowalutowe podlegające opodatkowaniu dotyczą zakupu/sprzedaży krypto na FIAT i zakupu/sprzedaży krypto na towar bądź usługę. W konsekwencji, podatnik, dokonując zakupu/sprzedaży krypto w ramach farmingu powinien rozpoznać podatek od zysków kapitałowych tak samo jak ma to miejsce w przypadku ich obrotu. Podobnie jak w rozliczaniu stakingu – moment rozliczenia w farmingu powinien nastąpić dopiero w momencie, gdy inwestor dokona odpłatnego zbycia pozyskanych w ramach nagrody kryptowalut. Dopiero wtedy będzie on zobowiązany do dokonania rozliczenia dochodu w deklaracji PIT-38 – w momencie odpłatnego zbycia krypto na FIAT.

Informacje o tym można odszukać w tym wątku: Jak rozliczyć staking?