Blog

Cryptiony na CryptoVerse Expo #2 Poland

Cryptiony na CryptoVerse Expo #2 Poland

Autor Cryptiony Kategoria Z życia Cryptiony

W dniu 9 września 2022 r. mieliśmy okazję pojawić się na CryptoVerse Expo #2 Poland w Warszawie.

Czytaj więcej
Strategie inwestowania w czasie bessy

Strategie inwestowania w czasie bessy

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podstawy

Bessa to zjawisko, do którego powinien przyzwyczaić się każdy inwestor. Pojawia się często przed lub tuż po wejściu gospodarki w recesję. Inwestorzy, analizując dane o zatrudnieniu, inflacji i stopach procentowych widzą, czy nadchodzi bessa. Słabnąca gospodarka spowalnia przedsiębiorstwa i zyski firm. Następuje sprzedaż kryptowalut oraz tradycyjnych akcji, co powoduje jeszcze większe załamanie gospodarcze. Co do zasady — bessa trwa krócej, niż hossa, a straty statystyczne na portfelach inwestycyjnych wynoszą w owym czasie średnio 33%. Obecna inflacja, stopy procentowe, kryzys globalny jasno wskazują, że rynek jest w bessie. Jak zadbać o swój kapitał w tym czasie?

Czytaj więcej
Firmy kryptowalutowe a AML - obowiązki

Firmy kryptowalutowe a AML - obowiązki

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

AML czyli Anti Money Laundering, jest to procedura jak sama nazwa wskazuje, przeciwdziałania praniu pieniędzy. W ostatnich latach zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej wprowadzono szereg wymogów oraz zasad, które miały skupiać się na regulowaniu procedur wcześniej wspomnianego procederu AML. Powodem i celem zmian jest nie tylko dostosowanie polskich regulacji do dyrektyw, ale również zwiększenie transparentności przepływów finansowych dokonywanych m.in. w obszarze kryptowalutowym. Wprowadzone rozwiązania mają poprawić wykrywanie transakcji podejrzanych przy użyciu walut wirtualnych.

Czytaj więcej
Gdzie są światowe krypto raje podatkowe w 2022 roku?

Gdzie są światowe krypto raje podatkowe w 2022 roku?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Dokonywanie transakcji kryptowalutowych w wielu krajach nakłada na podatników obowiązek odprowadzenia niekiedy dość wysokiego podatku. Jednak w niektórych państwach, zyski z kryptowalut nie stanowią innego szczególnego rodzaju uzyskiwania dochodu lub też kraje te słyną z korzystnie niskich stawek podatkowych.

Czytaj więcej
Cryptiony na Reach4.biz Meetup 2022

Cryptiony na Reach4.biz Meetup 2022

Autor Cryptiony Kategoria Z życia Cryptiony

W dniu 2 czerwca 2022 r. mieliśmy okazje pojawić się na Reach4.biz Meetup w warszawskiej Kinotece. Cryptiony miało tam swoje stoisko w Strefie Startupów.

Czytaj więcej
Podatek od kryptowalut na świecie

Podatek od kryptowalut na świecie

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Rządy poszczególnych państw coraz częściej zwracają uwagę na problem regulacyjny lub jego brak w kwestii opodatkowania kryptowalut. Część krajów zawiera szczegółowy opis zasad ich opodatkowania, a niektóre z nich podkreślają występujący problem luk prawnych. Należy przy tym podkreślić, że choć transakcje kryptowalutowe mogą mieć podobny schemat, to ich zasady opodatkowania w poszczególnych państwach mogą się od siebie znacząco różnić. Warto zatem zapoznać się ze zbiorem ogólnych norm podatkowych w wybranych krajach.

Czytaj więcej
Po jakim kursie przeliczyć transakcje w walucie innej niż PLN np. EUR/USD/GBP?

Po jakim kursie przeliczyć transakcje w walucie innej niż PLN np. EUR/USD/GBP?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Na podstawie art. 11a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o PIT, przychody/koszty w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu i odpowiednio dzień poniesienia kosztu.

Czytaj więcej
Nie wypłaciłem środków z giełdy - czy muszę rozliczyć się z kryptowalut?

Nie wypłaciłem środków z giełdy - czy muszę rozliczyć się z kryptowalut?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Aby podatnik miał możliwość rozliczenia kosztów w następnych latach, niezbędne jest ich wykazanie odpowiednio do danego roku, kiedy zostały one rzeczywiście poniesione.

Czytaj więcej
Pracuję i mieszkam w Holandii/UK - gdzie rozliczyć się z kryptowalut?

Pracuję i mieszkam w Holandii/UK - gdzie rozliczyć się z kryptowalut?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

W myśl obowiązującego art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy).

Czytaj więcej
Czy do PIT-38 muszę załączyć historię transakcji?

Czy do PIT-38 muszę załączyć historię transakcji?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Nie, historii dokonanych transakcji nie należy załączać do PIT-38. Należy jednak pamiętać, że mimo braku takiego obowiązku, podatnik powinien należycie udokumentować wszelką sprzedaż, zakup kryptowaluty lub jej wymianę, która uprawniała nas m.in. do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu.

Czytaj więcej
Czy optymalizacja podatkowa jest legalna? Czy unikanie opodatkowania jest legalne?

Czy optymalizacja podatkowa jest legalna? Czy unikanie opodatkowania jest legalne?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

W pierwszej kolejności warto podkreślić, że podatnik nie ma prawnego wymogu płacenia podatków w jak najwyższej kwocie. Z drugiej jednak strony, działania optymalizacyjne nie powinny przynosić jemu korzyści podatkowych, które są sprzeczne z regulacjami podatkowymi i które jednocześnie całkowicie redukują czy niwelują obciążenie podatkowe, do którego został on zobowiązany. Bowiem takie działanie w świetle prawa jest uchylaniem się od opodatkowania i należy je uznać za nielegalne.

Czytaj więcej
Jak w legalny sposób nie zapłacić podatku od kryptowalut w Polsce?

Jak w legalny sposób nie zapłacić podatku od kryptowalut w Polsce?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Do legalnych sposobów uniknięcia zapłaty podatku od kryptowalut w Polsce należy niewątpliwie zaliczyć zmianę rezydencji podatkowej, która uzależnia miejsce wypełnienia zobowiązania podatkowego przez podatnika.

Czytaj więcej
Jak zarabiać na kryptowalutach?

Jak zarabiać na kryptowalutach?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podstawy

Jak zarabiać pieniądze na kryptowalutach? Jest to prawdopodobnie jedno z pierwszych pytań, jakie nasuwa się na myśl, gdy zaczynamy interesować się kryptowalutami.

Czytaj więcej
Dokonałem zakupu kryptowalut przed rokiem 2019, a sprzedałem w roku 2019 (lub latach kolejnych). Jak to rozliczyć?

Dokonałem zakupu kryptowalut przed rokiem 2019, a sprzedałem w roku 2019 (lub latach kolejnych). Jak to rozliczyć?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Z uwagi na zmianę przepisów, do 2018 r. obowiązywały inne zasady opodatkowania, w tym m.in. kwalifikacja do kategorii praw majątkowych do 2018 r. a do kapitałów pieniężnych po 2019 r. W konsekwencji, zastosowanie miały również inne deklaracje podatkowe.

Czytaj więcej
Czy mogę rozliczyć stratę z roku 2018 w roku 2019 (lub latach kolejnych) z tytułu handlu na kryptowalutach?

Czy mogę rozliczyć stratę z roku 2018 w roku 2019 (lub latach kolejnych) z tytułu handlu na kryptowalutach?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Nowe regulacje (wprowadzone od początku 2019 r.) zmieniły zasady opodatkowania przychodów z handlu na kryptowalutach. Od początku 2019 r. zbycie kryptowalut stanowią przychody z kapitałów pieniężnych, podczas gdy przed tym rokiem, przychody te zaliczane były do przychodów z praw majątkowych.

Czytaj więcej
Czy jest kwota wolna od podatku z handlu na kryptowalutach i ile wynosi?

Czy jest kwota wolna od podatku z handlu na kryptowalutach i ile wynosi?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Kwota wolna od podatku jest określoną sumą dochodu, od którego podatnik, co do zasady, nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego. Odnosząc się jednak do kwestii kryptowalut, wskazać należy na art. 22d ust. 4 ustawy o PIT, który wskazuje, że dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) podatnika.

Czytaj więcej
Mam poniżej 26 lat, czy PIT dla młodych dotyczy kryptowalut?

Mam poniżej 26 lat, czy PIT dla młodych dotyczy kryptowalut?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Obecnie przychody z kryptowalut są traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych. W przepisie odnoszącym się do PITu dla młodych brak jest regulacji zwalniającej z opodatkowania tego rodzaju przychodów.

Czytaj więcej
Czy wpłaty/wypłaty w bitomatach/kantorach lokalnych/handel P2P również należy wykazać w zeznaniu rocznym?

Czy wpłaty/wypłaty w bitomatach/kantorach lokalnych/handel P2P również należy wykazać w zeznaniu rocznym?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Wypłaty w bitomatach, kantorach lokalnych czy handel P2P należy wykazywać w zeznaniu rocznym. W tym miejscu wspomnieć należy o art. 17 ust. 1f ustawy o PIT, który wskazuje wprost na czynność zbycia waluty wirtualnej przez jej wymianę na prawny środek płatniczy.

Czytaj więcej
Cryptiony na Invest Cuffs 2022

Cryptiony na Invest Cuffs 2022

Autor Cryptiony Kategoria Z życia Cryptiony

W dniach 25-26 marca 2022 r. mieliśmy okazje pojawić się na Invest Cuffs 2022 w Krakowie, które odbyło się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Cryptiony miało tam swoje stoisko na Strefie Startup'owej.

Czytaj więcej
Handluję na zagranicznej giełdzie - gdzie muszę zapłacić podatek?

Handluję na zagranicznej giełdzie - gdzie muszę zapłacić podatek?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Czytaj więcej
Co jeśli giełda na której dokonywałem transakcji upadła?

Co jeśli giełda na której dokonywałem transakcji upadła?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Jeśli podatnik nie otrzymał na swój rachunek zysków z tytułu zamienionych kryptowalut na FIAT przed upadkiem giełdy, to nie powstanie u niego obowiązek podatkowy.

Czytaj więcej
Jakie są konsekwencje nierozliczenia się z kryptowalut?

Jakie są konsekwencje nierozliczenia się z kryptowalut?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

W pierwszej kolejności wspomnieć należy, że kwalifikacja przestępstwa lub wykroczenia skarbowego zależy od wartości popełnionego czynu. Zgodnie z art. 53 §3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (dalej: KKS), wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Czytaj więcej
Czy wypłata krypto przez kantor pomaga w uniknięciu podatku?

Czy wypłata krypto przez kantor pomaga w uniknięciu podatku?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Nie. Wypłata kryptowalut przez kantor jest traktowana podatkowo w ten sam sposób, co zwykła sprzedaż kryptowalut za pośrednictwem giełdy online. Bowiem dokonując sprzedaży przez kantor dokonujemy transakcji ich odpłatnego zbycia na walutę fiducjarną zgodnie z art. 17 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej
Współpraca z MPK Lublin

Współpraca z MPK Lublin

Autor Cryptiony Kategoria Współprace

Niezmiernie miło nam poinformować, że do grona naszych partnerów dołącza Lublin. Podpisaliśmy umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin i dołączyliśmy do programu lojalnościowego "BUSBONUS".

Czytaj więcej
Cryptiony na Cryptocurrency World Expo 2022 Warsaw Summit

Cryptiony na Cryptocurrency World Expo 2022 Warsaw Summit

Autor Cryptiony Kategoria Z życia Cryptiony

W dniu 9 marca mieliśmy okazje pojawić się na Cryptocurrency World Expo 2022 Warsaw Summit. Po kilkuletniej przerwie wydarzenie wróciło do Warszawy. To dwudniowy event, który miał miejsce w Złotych Tarasach w samym centrum Warszawy.

Czytaj więcej
Jak rozliczyć NFT?

Jak rozliczyć NFT?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

NFT nie spełniają w świetle prawa definicji waluty wirtualnej. W związku z tym nie można zastosować do nich analogicznych przepisów co przy sprzedaży/kupnie kryptowalut.

Czytaj więcej
Jak rozliczyć staking?

Jak rozliczyć staking?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

W przypadku wielu kryptowalut użytkownik ma możliwość "zablokowania" swoich tokenów (staking). Celem takiego działania ma być możliwość wykonywania różnego rodzaju funkcji sieciowych, które pozwalają zarobić użytkownikowi w danej kryptowalucie.

Czytaj więcej
Jak rozliczyć airdropy?

Jak rozliczyć airdropy?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Airdropy są rodzajem akcji marketingowej, która umożliwia podatnikowi uzyskać darmowe kryptowaluty. Celem takiej promocji jest zwiększenie zainteresowania na temat danego projektu. Użytkownicy biorący udział w airdropach otrzymują na wskazany portfel kryptowalutowy zazwyczaj niewielką ilość tokenów, które w przyszłości mają szansę na rozwój.

Czytaj więcej
Jak przechowywać kryptowaluty? Jaki portfel do kryptowalut wybrać?

Jak przechowywać kryptowaluty? Jaki portfel do kryptowalut wybrać?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podstawy

Jeśli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to na pewno nurtuje Cię wiele pytań związanych z tą technologią. Lecz najważniejszą i najbardziej podstawową rzeczą jest ich przechowywanie oraz wysyłanie i odbieranie. Do tych czynności niezbędny będzie portfel do kryptowalut, który umożliwia trzymanie swoich kryptowalut, na przykład po zakupieniu ich na giełdzie.

Czytaj więcej
Jak rozliczyć kopanie kryptowalut? Czy zakup koparki stanowi koszt uzyskania przychodu?

Jak rozliczyć kopanie kryptowalut? Czy zakup koparki stanowi koszt uzyskania przychodu?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

W przypadku zakupu wyłącznie kryptowalut i niedokonania ich sprzedaży należy wykazać ich wartość kupna odpowiednio w PIT-38. Bowiem, w przypadku braku ich wykazania, niemożliwe będzie późniejsze rozliczenie kosztów.

Czytaj więcej
Czy muszę się rozliczyć jeśli tylko kupiłem kryptowaluty i jeszcze ich nie sprzedałem?

Czy muszę się rozliczyć jeśli tylko kupiłem kryptowaluty i jeszcze ich nie sprzedałem?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

W przypadku zakupu wyłącznie kryptowalut i niedokonania ich sprzedaży należy wykazać ich wartość kupna odpowiednio w PIT-38. Bowiem, w przypadku braku ich wykazania, niemożliwe będzie późniejsze rozliczenie kosztów.

Czytaj więcej
Współpraca z Urzędem Miasta Gdynia

Współpraca z Urzędem Miasta Gdynia

Autor Cryptiony Kategoria Współprace

Chcielibyśmy poinformować, że do grona naszych partnerskich miast dołącza Gdynia. Podpisaliśmy porozumienie z Urzędem Miasta Gdynia i dołączyliśmy do partnerów programu Gdynia Moja Miasto - karta mieszkańca. Dzięki temu posiadacze gdyńskiej karty mieszkańca mogą skorzystać ze zniżki na aplikację Cryptiony.

Czytaj więcej
Mobilne biuro rachunkowe - nowość z branży Fintech

Mobilne biuro rachunkowe - nowość z branży Fintech

Autor Cryptiony Kategoria Współprace

W 2022 roku życie codzienne silnie przeplata się z technologią, już nie zdarza nam się wyjść z domu bez smartfona w kieszeni. A jeżeli już mamy telefon przy sobie, to możemy kontrolować finanse swojej firmy. Tak wygląda zarządzanie finansami w XXI wieku. W gąszczu zawiłych przepisów prawno-podatkowych zdalna księgowość, ze stałym dostępem do danych finansowych oraz sprawnym kontaktem z kompetentnym zespołem księgowych, jest intratnym wyjściem dla strategii firmy.

Czytaj więcej
Pierwsze urodziny Cryptiony

Pierwsze urodziny Cryptiony

Autor Cryptiony Kategoria Z życia Cryptiony

W dniu 22 lutego 2022 r. minął rok uruchomienia aplikacji Cryptiony. Wraz z zespołem Cryptiony postanowiliśmy uczcić to tortem, oczywiście niebieskim z logo Cryptiony.

Czytaj więcej
Cryptiony na CryptoVerse Expo Warsaw 2022

Cryptiony na CryptoVerse Expo Warsaw 2022

Autor Cryptiony Kategoria Z życia Cryptiony

W dniu 17 lutego mieliśmy okazje pojawić się na CryptoVerse Expo Warsaw 2022. Mieliśmy tam swoje stoisko dzięki uprzejmości KryptoEkipy, która była współorganizatorem tego wydarzenia. KryptoEkipa jest też naszym partnerem medialnym. Współpracujemy ze sobą już drugi rok, dlatego cieszymy się, że mogliśmy się wreszcie poznać osobiście.

Czytaj więcej
Jak rozliczyć handel na kryptowalutach?

Jak rozliczyć handel na kryptowalutach?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Od 2019 r. rozliczenia z tytułu przychodu z walut wirtualnych kwalifikować należy jako przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowanych stawką 19%. W konsekwencji, jakiekolwiek przychody z handlu wirtualnymi walutami muszą być wykazane w formularzu PIT-38 i nie powinny być wliczane do przychodów z działalności gospodarczej. Taki wniosek dotyczy również kwestii, jeśli do tej pory handel kryptowalutami był wyłącznym przychodem spółki.

Czytaj więcej
Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?

Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Aby wskazać na konkretny moment powstania zobowiązania podatkowego, w pierwszej kolejności warto wyjaśnić, czym zobowiązanie podatkowe jest. Definicję tego pojęcia można znaleźć w art. 5 Ordynacji podatkowej, które wskazuje, że “Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego”. Nie można pominąć, iż co do zasady, zobowiązanie podatkowe może ukształtować się jedynie w stosunku do podatnika, jeśli nie był on uprzednio obciążony obowiązkiem podatkowym.

Czytaj więcej
Czym jest przychód, koszty i dochód od kryptowalut?

Czym jest przychód, koszty i dochód od kryptowalut?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej są przychodami z kapitałów pieniężnych. Przykładowo, w sytuacji zakupu kryptowaluty BTC za kwotę 5 000 zł, a następnie sprzedaży jej po wartości 10 000 zł, przychód podatnika będzie wynosił 5 000 zł. Oznacza to, że odnotował on dwukrotny zysk.

Czytaj więcej
Ile wynosi podatek od kryptowalut? Gdzie i kiedy należy go rozliczyć?

Ile wynosi podatek od kryptowalut? Gdzie i kiedy należy go rozliczyć?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Aby określić wysokość podatku od kryptowalut, warto w pierwszej kolejności wskazać, co tak naprawdę powinno podlegać opodatkowaniu i jak regulują to przepisy w ustawach. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej. Natomiast przy ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), należy odnieść się do art. 7b ust. 1 pkt. 6 lit. f, który uznaje, że przychodami z zysków kapitałowych są przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną.

Czytaj więcej
Czy kryptowaluty są legalne? Czym są kryptowaluty z podatkowego punktu widzenia?

Czy kryptowaluty są legalne? Czym są kryptowaluty z podatkowego punktu widzenia?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Pomimo braku jednoznacznej legislacji w zakresie statusu prawnego kryptowalut w Polsce, dokonano implementacji sposobu ich opodatkowania. W wyniku takiego działania, wdrożone regulacje w ustawach podatkowych mogą potencjalnie określać sam ich status legalności.

Czytaj więcej
Jak rozliczyć kryptowaluty?

Jak rozliczyć kryptowaluty?

Autor Cryptiony Kategoria Kryptowaluty podatek

Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się stale rosnące zainteresowanie kryptowalutami. Potwierdzeniem takiego twierdzenia jest raport giełdy Crypto.com, który wskazuje, że liczba użytkowników kryptowalut na świecie w czerwcu 2021 r. osiągnęła poziom 221 milionów. W wyniku nasilającego się trendu wzrostowego, warto wspomnieć, że inwestorzy kryptowalut mają również zobowiązania w wyniku ich ewentualnego zbycia.

Czytaj więcej